Przyjmowanie Gołębi na XV Wystawę CZHGRiDO

Przypominamy Godziny przyjeć:
Czwartek 18.012018 -od godz 19:00 do 00:00
Piątek 19.01.2018- od godz 06:00 do 8:30