Informaje dotyczące pogrzebu ś.p. Janusz Kalinowski

Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy, że nasz kolega Janusz Kalionowski zmarł 25.11.2023r.
W dniu 01.12.2023r. (piątek) o godz. 13.30 w Kościele w Sońsku odbędzie się wystawienie Zmarłego.
O godz. 14.00 odprawiona zostanie Msza św., po której nastąpi odprowadzenie na cmentarz parafialny.
Ze względu ma złą sytuację finansową rodziny zmarłego, proszę kolegów z CZHGRiDO o wpłatę środków pienieżnych na konto naszego związku z dopiską dla Janusza Kalinowskiego. Zbiórka środków pienieżnych potrwa do dnia 10.12.2023r.
Nr konta Bankowe:
72 1020 1592 0000 2102 0196 6472
PKO BANK POLSKI S.A.
Ciechanowski Związek Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego