Zarząd


♦ Zarząd ♦

Ciechanowskiego Związku Hodowcow Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego
Prezes: ♦
Szymański Wojciech
 ♦  V-ce Prezes: 
Pszczółkowski Marek

 ♦ Skarbnik ♦
Żołądek Robert

 ♦ Sekretarz: 
Zmorzyński Stanisław