Sprawozdanie z IV wystawy klubu PDL

 SPRAWOZDANIE Z IV WYSTAWY KLUBU PDL PRZY CZHGRIDO SIEDLIN 25-11-2018 R.
 
W IV wystawie klubu PDL udział wzięło 26 hodowców i wystawiono 348 gołębi w rasach PDL. Najliczniej wystawiono PDL Srebrniak – 114 szt,
PDL Perłowy – 62 szt,
PDL Sroka Łowicka 52 szt,
Pasiak Srebrzysty Szaroloty 42,
pozostałe to Srebrniak Białoogon, Pasiak Perłowy Brązowoloty, Pasiak Srebrzysty.

Zdaniem sędziów oceniających eksponaty, wystawione gołębie były na przyzwoitym poziomie. Przy wystawie zorganizowana była giełda na ,której hodowcy mogli dokonać wymiany nadwyżek hodowlanych. Wystawę odwiedziło bardzo dużo hodowców z całej Polski. Organizatorzy usłyszeli bardzo dużo pochlebnych ocen zarówno za organizację wystawy, ale również jakość prezentowanych gołębi. Najlepsze kolekcje oraz zwycięzcy w rasach otrzymali pamiątkowe dyplomy i puchary, które wręczali: Wójt Gminy Płońsk – Aleksander Jarosławski, Komisarz wystawy - Włodzimierz Kędzik, przedstawiciele zarządu CZHGRiDO – Marek Pszczółkowski i Janusz Chądzyński.

WYNIKI WYSTAWY:

PDL Srebrniak:
I kolekcja – 368 pkt. – kol. Janusz Kalinowski
II kolekcja – 367 pkt. – kol. Patryk Kielak
III kolekcja – 367 pkt. kol. Tomasz Krawczak
Zwycięzca w rasie – 93 pkt. kol. Patryk Kielak

PDL Perłowy:
I kolekcja – 366 pkt. – kol. Tomasz Krawczak
II kolekcja – 364 pkt. – kol. Jerzy Niewiadomski
III kolekcja – 363 pkt. kol. Włodzimierz Kędzik
Zwycięzca w rasie – 92 pkt. kol. Włodzimierz Kędzik

PDL Sroka Łowicka:
I kolekcja – 368 pkt. – kol. Cezary Domański
II kolekcja – 368 pkt. – kol. Marek Pszczólkowsk
i III kolekcja – 361 pkt. kol. Zbigniew Olszewski
Zwycięzca w rasie – 93 pkt. kol. Cezary Domański

PDL Pasiak Srebrzysty Szaroloty:
I kolekcja – 365 pkt. – kol. Mirosław Kujawa
II kolekcja – 364 pkt. – kol. Robert Żołądek
III kolekcja – 363 pkt. kol. Jerzy Stankiewicz
Zwycięzca w rasie – 94 pkt. kol. Patryk Kielak

PDL Srebrniak Białoogon:
I kolekcja – 366 pkt. – kol. Dariusz Olszewski
II kolekcja – 365 pkt. – kol. Mirosław Kujawa
III kolekcja – 364 pkt. kol. Jerzy Stankiewicz
Zwycięzca w rasie – 93 pkt. kol. Dariusz Olszewski

PDL Pasiak Perłowy Brązowoloty:
Zwycięzca w rasie – 92 pkt. kol. Mariusz Jarominiak
PDL Pasiak Srebrzysty:
Zwycięzca w rasie – 92 pkt. kol. Jerzy Stankiewicz

Organizatorzy serdecznie dziękują członkom klubu PDL za ich pracę i bezinteresowną pomoc przy organizacji wystawy. Komisarz Wystawy Włodzimierz Kędzik